More specifically, the Professional Cleaner's Certification consists of the following sections and subsections:

  • CATEGORY 1: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α (επαγγελματίας καθαριστής χώρων)
    1.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
    2.  ΤΟΜΕΑΣ 1.Β: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
  • CATEGORY 2: ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β (ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
  • CATEGORY 3: ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ/ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ (ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
  • CATEGORY 4: ΤΑΠΗΤΩΝ (ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ) 
The Certification Schema is based on:
  • Επαγγελματικό Περίγραμμα «Επαγγελματίας Καθαριστής/στρια», Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης - ΕΚΕΠΙΣ)
  • Επαγγελματικό Περίγραμμα «Καθαριστής Ταπήτων/Ταπετσαριών», Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης - ΕΚΕΠΙΣ)

Για να είναι αποδεκτός ο υποψήφιος για πιστοποίηση πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, όπως αυτές ορίζονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Β του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης. 

Η Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας ακολουθεί τους εξής τρόπους αξιολόγησης: ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ανάλογα με την κατηγορία που εξετάζεται ο υποψήφιος.

Στους επιτυχώς συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό επάρκειας διάρκειας 2 ετών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία επιτήρησης ανά 6 μήνες, με σκοπό την εξακρίβωση της ενασχόλησης του επαγγελματία στο αντικείμενο που πιστοποιήθηκε. Εφόσον κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ο επαγγελματίας δεν πληροί το κριτήριο της συνεχούς απασχόλησής του στο αντικείμενο, ο Φορέας αναστέλλει προσωρινά την ισχύ του διαπιστευμένου πιστοποιητικού, ενημερώνοντας παράλληλα τον πιστοποιημένο επαγγελματία για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αρθεί η αναστολή του πιστοποιητικού του. Εάν μετά την παρέλευση του οριζόμενου χρονικού διαστήματος διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος δεν έχει προβεί στις ενέργειες που του υποδείχτηκαν, το πιστοποιητικό ανακαλείται. Πριν τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης, ο πιστοποιημένος μπορεί να προβεί στην ανανέωση του πιστοποιητικού εφόσον περάσει επιτυχώς υγειονομική εξέταση και τεκμηριώσει τη συνεχή ικανοποιητική επαγγελματική του δραστηριότητα στο πεδίο για το οποίο διαθέτει πιστοποίηση, χωρίς σημαντική διακοπή. Εφόσον ο πιστοποιημένος δεν πληροί τα κριτήρια ανανέωσης ή μετά την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, το άτομο ακολουθεί τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως ένας νέος υποψήφιος, προκειμένου να πιστοποιηθεί εκ νέου.φφ
Αναλυτικά οι πληροφορίες για το Σχήμα Πιστοποίησης, η διαδικασία εξετάσεων & επιτήρησης, τα κριτήρια πιστοποίησης & επαναπιστοποίησης και οι τις προϋποθέσεις αναστολής και ανάκλησης βρίσκονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης, ο οποίος κοινοποιείται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

Current Semester Scheduled seminars

See the scheduled seminars for the current semenster.

MORE