Ανάλυση Κραδασμών και Τεχνικές Διαγνωστικής Ανάλυσης Περιστροφικών Μηχανημάτων

Σκοπός

Το σεμινάριο έχει σαν στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία είναι αναγκαία για τη σωστή οργάνωση και αποδοτική εφαρμογή του ενός συστήματος συντήρησης βάσει κατάστασης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να εκτελούν απλές διαγνωστικές αναλύσεις προβλημάτων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω των κύριων διαγνωστικών εργαλείων και κατά κύριο λόγο μέσω της αξιολόγησης αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις δονήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Στους τεχνικούς, προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και σε υπεύθυνους παραγωγής.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Εισαγωγή στην έννοια της Διαγνωστικής Συντήρησης: Είδη Συντήρησης. Αντικειμενικοί στόχοι της Διαγνωστικής Συντήρησης. Τα οφέλη από την εφαρμογή της Βάσει Κατάστασης Συντήρησης και η σημασία του έγκαιρου εντοπισμού βλαβών. Παθολογία-συμπτωματολογία. Οργανωτικό πλαίσιο και διαδικασίες συντήρησης.
  • Εφαρμογή της Βάσει Κατάστασης Συντήρησης: Μέσα, εργαλεία και μέθοδοι επιτήρησης του εξοπλισμού. Μετρήσεις και διαχείρηση των πληροφοριών. Μέθοδοι παρακολούθησης κατάστασης εξοπλισμού. Παρακολούθηση - ανάλυση των δονήσεων. Οργάνωση του τμήματος Επιθεώρησης και μετρήσεων.
  • Δυναμική Μηχανών: Συμπεριφορά της κατασκευής. Δονήσεις και αστοχία υλικών ως αίτια βλαβών. Κύκλος μελέτης ενός περιστατικού.
  • Βασική θεωρία ταλαντώσεων: Η έννοια της απλής ταλάντωσης. Χαρακτηριστικές παράμετροι της δόνησης. Δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών. Ανάλυση των δονήσεων κατά συχνότητα.
  • Η μέτρηση της δόνησης: Η συσκευή συλλογής και ανάλυσης των δονήσεων. O Μετατροπέας (αισθητήρας) επιτάχυνσης ή επιταχυνσιόμετρο. Η οργάνωση των μετρήσεων.
  • Διαγνωστικές μεθοδολογίες: Απλή μέτρηση δόνησης. Μέθοδος FFT. Ανάλυση φάσης. Η συγκριτική αξιολόγηση των μετρήσεων. Φάσμα συχνοτήτων. Ανάλυση κυματομορφής. Συντελεστής Crest. Αποδιαμόρφωση του θορυβικού σήματος. Άλλες μέθοδοι (θερμογραφία, παχυμέτρηση, ανάλυση λιπαντικού κλπ).
  • Αξιολόγηση των δονήσεων και διάγνωση βλαβών: Αζυγοσταθμία. Μηχανική χαλαρότητα. Απευθυγραμμία αξόνων. Φαινόμενο Συντονισμού. Βλάβες γραναζοκίνησης. Ηλεκτρολογικές βλάβες. Άλλες βλάβες.
  • Παθολογία των ρουλεμάν: Τύποι βλαβών. Αίτια. Διάγνωση σε λειτουργία - σε στάση. Προστασία. Λίπανση. Ανάλυση κατάστασης λιπαντικού.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 113.08
Τίτλος Ανάλυση Κραδασμών και Τεχνικές Διαγνωστικής Ανάλυσης Περιστροφικών Μηχανημάτων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ