Συμφωνία εκπαιδευτικής συνεργασίας ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ και ACTA - Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αποτελούμε πιστοποιημένο εξεστατικό κέντρο της ACTA - Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας μακρά εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής, ίδρυσε τον Τεχνοβλαστό ACTA, με σκοπό να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες τη δυνατότητα να λάβουν εγκεκριμένα πιστοποιητικά διεθνούς εμβέλειας και αξιοπιστίας.

Ο φορέας πιστοποίησης ACTA είναι αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και, παράλληλα, είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISO17024:2012.

Μέσω της συνεργασίας αυτής δίνουμε τη δυνατότητα  στους καταρτιζομένους μας να πιστοποίήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια  της εκπαίδευσής τους από ένας τρίτο, ανεξάρτητο, αξιόπιστο και αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ