Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος DIVET διοργανώθηκε στην Αθήνα 28 Φεβρουαρίου έως 1η Μαρτίου 2019, με τη συμμετοχή του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

 

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ συμμετέχει ενεργά ως εταίρος στο DIVET ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων για εξειδικευμένους επαγγελματίες στον κλάδο των εξαγωγών μέσω του Διαδικτύου και των social media, το οποίο θα υλοποιηθεί την περίοδο Δεκεμβρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2020. Στόχος του προγράμματος όπως προαναφέρθηκε είναι:

  • η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα των εξαγωγών μέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και
  • η δημιουργία εκπαιδευμένων επαγγελματιών που διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την κάλυψη αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων.
Κατά την πρώτη συνάντηση των εταίρων, μετά από μια γενική εισαγωγή, συζητήθηκαν τα βασικά επιθυμητά αποτελέσματα του έργου, οι πιο εξειδικευμένοι στόχοι, τα πνευματικά αποτελέσματα και η γενικότερη παρακολούθηση της ποιότητας του project. Κύρια θέματα της συνάντησης ήταν επίσης το ηλεκτρονικής μορφής εκπαιδευτικό υλικό.  Το έργο πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρεις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία. Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις θα ξεκινήσουν μετά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού και θα πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια των δύο ετών του χρονοδιαγράμματος του έργου. Κατά την υλοποίηση αυτής της πιλοτικής εφαρμογής, αναμένεται να συμμετάσχουν 80 σπουδαστές και 80 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Project DIVET επισκεφθείτε: http://divet.eu/

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ