Το Επάγγελμα του Receptionist

Mε πιστοποίηση - Certified Front Office Professional

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε άτομα τα οποία επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του τουριστικού χώρου, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν σωστές και πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες τους, από τη θέση του Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου (Receptionist). Το πρόγραμμα, ακόμα, θα παρέχει γνώσεις της τουριστικής αγγλικής ορολογίας μέσα από ειδικά διαμορφωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα, με χρήση τόσο έντυπου όσο και ηλεκτρονικού υλικού. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, θα αναπτυχθούν και οι τέσσερις δεξιότητες που αφορούν τη γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση).

Διάρκεια Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 45 Δ.Ω. από τις οποίες οι 35 Δ.Ω. αφορούν τις ενότητες που σχετίζονται με το επάγγελμα του receptionist, ενώ οι υπόλοιπες 10 Δ.Ω. αφορούν την αγγλική ορολογία στον τουρισμό.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι θέλουν να απασχοληθούν με το επάγγελμα του Receptionist (Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου).

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ξενοδοχειακή Διοίκηση και Βασικές Αρχές Λογιστικής 
 • Το τμήμα υποδοχής 
 • Υπηρεσία υπνοδωματίων
 • Κρατήσεις
 • Αφίξεις
 • Τήρηση Λογαριασμών
 • Αναχωρήσεις
 • Ταμείο
 • Προσφορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής 
 • Ανακεφαλαίωση

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα παραλάβει Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ καθώς θα επίσης και θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το πιστοποιητικό του Πιστοποιημένου Υπαλλήλου Υποδοχής Ξενοδοχείου.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 212.01
Τίτλος Το Επάγγελμα του Receptionist
Περιγραφή Mε πιστοποίηση - Certified Front Office Professional
Δυνατότητα Πιστοποίησης NAI
Συνεργασία με ACTA
Διάρκεια (Δ.Ω.) 40

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Τουριστικά Επαγγέλματα

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ