Βιομηχανικός Κλιματισμός

Σκοπός

 • Η κατανόηση των στοιχείων και της διαδικασίας κλιματισμού ενός χώρου παραγωγής ή εργασίας και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους καταρτιζόμενους ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν (συντήρηση,  ρυθμίσεις κ.α.) και να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής  διαδικασίας.
 • Η κατανόηση της σπουδαιότητας της σωστής προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων κλιματισμού και η σχέση της με την οικονομική και οικολογική συμπεριφορά  των μονάδων.
 • Η ενημέρωση των τεχνικών στις σύγχρονες τάσεις του κλιματισμού από την άποψη του ελέγχου (BMS), στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στους τεχνικούς  επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής μονάδων κλιματισμού. Αφορά σε τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων που με τη συνεργασία τους εγκαθίσταται, λειτουργεί και συντηρείται μια μονάδα κλιματισμού (ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανοτεχνίτες, κ.α.)

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Βασικές Αρχές "Κλιματισμού". Στοιχεία του αέρα που πρέπει να ελέγχει  ο κλιματισμός.
 • Κατάταξη των μονάδων κλιματισμού:  Κλιματισμός άνεσης.  Βιομηχανικός κλιματισμός.
 • Κλιματισμός και παραγωγή. Ειδικές εγκαταστάσεις κλιματισμού στην παραγωγική διαδικασία.
 • Σχέση κλιματισμού, ποιότητας και παραγωγικότητας στη βιομηχανία. Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό κλιματισμού. 
 • Στοιχεία ψυχρομετρίας. Θερμοκρασία ξυρού βολβού, υγρού βολβού και θερμοκρασία κορεσμού. Ειδική υγρασία του αέρα. Υγρασία κορεσμού. Σχετική υγρασία. Εύρεση των ψυχρομετρικών στοιχείων του αέρα με τη χρήση ψυχρομετρικού χάρτη. Εύρεση της απαιτούμενης ικανότητας υγραντήρα ή αφυγραντήρα σε εγκαταστάσεις άνεσης και σε εγκαταστάσεις παραγωγής.
 • Επιλογή της απαιτούμενης μονάδας κλιματισμού. Θερμικά και ψυκτικά φορτία των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Ο απαιτούμενος κλιματιζόμενος αέρας σε κάθε κλιματιζόμενο χώρο.
 • Αεραγωγοί. Στοιχεία που καθορίζουν τη διατομή τους.
 • Ο εξοπλισμός μιας μονάδας κλιματισμού Ψύξης - θέρμανσης. Εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας. Ψυχροστάσια. Βασικά εξαρτήματα μιας εγκατάστασης κλιματισμού θέρμανσης -  ψύξης.
 • Λειτουργία, συντήρηση, βλάβες και οι πιθανές αιτίες τους.
 • Ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται στις μονάδες κλιματισμού. R410A , R407c κ.ά.. Ιδιότητες.
 • Χρήσεις. Ψυκτικά ρευστά και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αντλίες θερμότητας (Heat-pumps). Αρχή λειτουργίας τους. Είδη αντλιών θερμότητας. Εφαρμογές σε κατοικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους. Πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας.
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών θερμότητας (C.O.P. , E.E.R. κ.λπ.).
 • Συντήρηση
 • Βλάβες και αποκατάστασή τους.
 • Ο εξαερισμός των κλιματιζόμενων χώρων. Οι απαιτήσεις σε νωπό (φρέσκο) αέρα. Συντήρηση και βλάβες των μονάδων εξαερισμού.
 • Σύγχρονες τάσεις αυτοματισμού προστασίας και ελέγχου των εγκαταστάσεων κλιματισμού. Κεντρικός έλεγχος BMS (Building Management Systems) σε κτίρια και βιομηχανίες.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 105.03
Τίτλος Βιομηχανικός Κλιματισμός
Διάρκεια (Δ.Ω.) 24

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

02Ιουλ
02 Ιουλ 2018 - 04 Ιουλ 2018
105.03
ΑΘΗΝΑ

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ