Ανοχές, Συναρμογές

Σκοπός

Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με την ανάγνωση και την αποκωδικοποίηση των ανοχών μέσω πινάκων, να γνωρίσει τα είδη των συναρμογών και να αποκτήσει την ικανότητα να επιλέγει την κατάλληλη συναρμογή, αναλόγως της κατασκευής. Τέλος, να γνωρίζει τα διάφορα συστήματα ποιότητας επιφάνειας, τον τρόπο παρουσίασης και τη αποκωδικοποίησή τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων μηχανολογικού τομέα συντήρησης και χειριστές εργαλειομηχανών.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικά περί ανοχών
 • Έννοια του τρήματος και του άξονα
 • Ορισμοί στα τρήματα και στους άξονες
 • Εναλλαξιμότητα
 • Συναρμογές και είδη αυτών
 • Συστήματα ανοχών και συναρμογών
 • Ποιότητα ανοχής κατά ISO
 • Κατηγορία ανοχής κατά ISO
 • Συναρμογή Σταθερού άξονος και σταθερού τρήματος
 • Αναγραφή των ανοχών στα σχέδια
 • Έλεγχος των κατασκευών
 • Είδη ελεγκτήρων
 • Πρακτικές ασκήσεις για ανοχές και συναρμογές
 • Ποιότητα επιφάνειας
 • Τρόποι μέτρησης της τραχύτητας επιφάνειας
 • Τρόπος αναγραφής στο μηχανολογικό σχέδιο

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 111.01
Τίτλος Ανοχές, Συναρμογές
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ