Εφαρμογή και Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Νέου Προτύπου ΕΝ 1090-1 στις Μεταλλικές Κατασκευές

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων

Σκοπός

Από την 1η Ιουλίου του 2014 όλες οι εταιρίες μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη υποχρεώνονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το ΕΝ 1090-1. Μετά την εφαρμογή του προτύπου, τα προϊόντα τους πλέον θα φέρουν την ένδειξη CE και θα μπορούν να διακινηθούν εντός της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως στόχο την παρουσίαση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του προτύπου όσον αφορά την εφαρμογή του από κάθε επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μεταλλικών κατασκευών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε μηχανικούς του τμήματος ποιότητας και σε υπεύθυνους παραγωγής.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Ανάλυση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας διασφάλισης της ελεύθερης διακίνησης Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων και Κατασκευών εντός της ΕΕ
  • Ανάλυση των προϋποθέσεων της σήμανσης CE Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων και Κατασκευών
  • Ανάλυση των απαιτήσεων των προτύπων ISO 1090 και ISO 3834
  • Απαιτήσεις του ISO 14731 και προϋποθέσεις αρμοδιότητας και υπευθυνότητας διασφάλισης των συγκολλήσεων, καθώς και του «Συντονιστή συγκολλήσεων»
  • Διαδικασίες και μεθοδολογίες Διασφάλισης της Ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών. Απαιτήσεις του προτύπου. Εφαρμοζόμενα πρότυπα
  • Διαδικασία πιστοποίησης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 3834, ISO 1090, ISO 9001
  • Εισαγωγή στην τεχνολογία των συγκολλήσεων και των κοπών

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 112.10
Τίτλος Εφαρμογή και Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Νέου Προτύπου ΕΝ 1090-1 στις Μεταλλικές Κατασκευές
Συνεργασία με Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Συγκολλήσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ