Το ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ από το ξεκίνημα του αξιοποίησε πάρα πολλές κοινοτικές πρωτοβουλίες και υλοποίησε πλήθος καινοτομικών προγραμμάτων. Μέσω των ευρωπαϊκών συνεργασιών που ανέπτυξε, συνέβαλε στη μεταφορά της τεχνογνωσίας για την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των επαγγελματικών προσόντων.

Από το 1986 μέσω διακρατικών συνεργασιών έθεσε τα θεμέλια της ενδοεπιχειρησιακής βιομηχανικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα. Δημιούργησε τα πρώτα εργαλεία-κλειδιά για την αξιολόγηση και αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, συνέβαλε στην προσαρμογή των περιεχομένων και μεθόδων της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) εν όψει των βιομηχανικών μεταλλαγών και των νέων μορφών επαγγελματικής ταυτότητας.

Εκπαιδευτείτε από τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ, πιστοποιηθείτε από διαπιστευμένους Φορείς, κάντε πρακτική στις επιχειρήσεις του ΣΕΒ και λάβετε εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 2.600€!

Μάθετε περισσότερα

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης - α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Μάθετε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗΣ (Μελέτες: ΚΕΠΕ – ΙΟΒΕ –McKINSEY):
Μάθετε περισσότερα

Σκοπός της Δράσης είναι η διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων 25 έως 29 ετών, στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Μάθετε περισσότερα

Πρόκειται για την πρώτη δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Εγγύηση για τη Νεολαία» από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών και αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Μάθετε περισσότερα

Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στις ειδικότητες σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.
Μάθετε περισσότερα

Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων με Σκοπό την Επανένταξή τους την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"
Μάθετε περισσότερα

Συγχαρητήρια!!!

για την επιτυχία σου να ενταχθείς στους 10.000 επιτυχόντες του προγράμματος «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ».
Μάθετε περισσότερα

Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Πάτρα - Βόλος) έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης από την EQUAL SOCIETY για τα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης με την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στη χρήση Η/Υ που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα.
Μάθετε περισσότερα

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ