Βασικά Στοιχεία Εργατικού Δικαίου

Σκοπός

 • Ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία
 • Συνειδητοποίηση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τους, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τη σύναψη μιας σύμβασης εργασίας

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Μισθωτούς/εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα σε:
 • Διευθύνοντες Υπαλλήλους (Στελέχη)
 • Υπαλλήλους
 • Εργάτες

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Σύμβαση έργου - σύμβαση εργασίας
 • Εξαρτημένη Εργασία
 • Κατηγορίες εργαζομένων
 • Αρχή μη διάκρισης στο χώρο εργασίας
 • Ατομική και συλλογική σύμβαση εργασίας
 • Ο χρόνος στην εργασιακή σχέση
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδότη και εργαζομένου
 • Αστική ευθύνη
 • Εργατικό ατύχημα
 • Λύση σύμβασης εργασίας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 205.01
Τίτλος Βασικά Στοιχεία Εργατικού Δικαίου
Διάρκεια (Δ.Ω.) 8

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ