Ασφαλιστική - Εργασιακή Ανάλυση

Σκοπός

Η συμβουλευτική και η πληροφόρηση για την προσαρμογή της επιχείρησης στο νέο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς. Μετά την κάθε ενότητα θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ εισηγητή και εκπαιδευομένων για την επίλυση ατομικών ή γενικότερου ενδιαφέροντος προβληματισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε λογιστές, φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές, σε υπαλλήλους του Τμήματος Διεύθυνσης Προσωπικού, σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών επιχειρήσεων - οργανισμών, σε δικηγόρους οι οποίοι διαχειρίζονται εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Υπαγωγή στην ασφάλιση
 • Χρόνος εργασιακής ασφάλισης
 • Διευθέτηση χρόνου εργασίας
 • Υπολογισμός ημερών εργασίας και ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
 • Αμοιβή εργασίας
 • Τρόπος υπολογισμού ελαττωμένης αμοιβής με μειωμένη απασχόληση - ωρομίσθιο
 • Έννοια του όρου «αποδοχές» επί των οποίων υπολογίζονται οι υπέρ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Κατηγορίες συμβάσεων εργασίας
 • Άκυρη σύμβαση εργασίας
 • Επίσχεση εργασίας
 • Εργατικό ατύχημα
 • Λύση σύμβασης εργασίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • Κατηγορίες Ασφαλισμένων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

 • Απογραφή - διάλυση επιχειρήσεων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Έλεγχος
 • Διατάξεις οι οποίες αφορούν θέματα αναγκαστικών μέτρων
 • Επικουρικά Ταμεία
 • Απόσπαση εργαζομένων

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δυναμικό και καθορίζεται από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο και τις σχετικές Διατάξεις, κατά την περίοδο διεξαγωγής του. Για αναλυτικότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Κατάρτισης του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 205.02
Τίτλος Ασφαλιστική - Εργασιακή Ανάλυση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 12

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ