Οικονομικά για Πωλητές-Διανομείς

Σκοπός

Η μεταφορά των αναγκαίων θεωρητικών γνώσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις βασικές χρηματο-οικονομικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ένας πωλητής, ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τα στελέχη της διεύθυνσης οικονομικών και με τους πελάτες και να μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα τους πελάτες, όσον αφορά την οικονομική τους δυνατότητα, τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την αποδοτικότητα για την επιχείρηση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Στελέχη πωλήσεων που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη
 • Στελέχη διεύθυνσης οικονομικού ελέγχου που θέλουν να κατανοήσουν τη λειτουργία της αγοράς
 • Ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων χωρίς προηγούμενη γνώση σε θέματα οικονομικών
 • Βοηθοί στελεχών πωλήσεων

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Ανάλυση των βασικών οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
 • Σημαντικοί δείκτες, όπως δείκτες αποδοτικότητας των λειτουργιών και των επενδύσεων
 • Νεκρό σημείο κύκλου εργασιών (break-even point)
 • Παραγωγικότητα & οικονομίες κλίμακας
 • Ρευστότητα & παραγωγικότητα επιχείρησης
 • Cash Flow, credit control
 • Βασικά στοιχεία για την οικονομική αξιολόγηση των πελατών
  • Σημείο λειτουργικού κύκλου επιχείρησης
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού
  • Λογιστική διαχείριση πωλήσεων
 • Χειρισμός κινδύνων για μετριασμό των αποτελεσμάτων τους

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 211.02
Τίτλος Οικονομικά για Πωλητές-Διανομείς
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ