Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Θερμομόνωση, Υγρομόνωση

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  Θερμική άνεση, υπολογισμός δείκτη PMV. Μικροκλίμα, φαινόμενο αστικής θερμικής νησίδας, εφαρμογές για το χειμώνα και το καλοκαίρι
 • Διάδοση θερμότητας - θερμικές απώλειες. Τρόποι διάδοσης θερμότητας.
 • Θερμικό ισοζύγιο σε κτήρια, εσωτερικά κέρδη, θερμικές απώλειες.
 • Χωρισμός κτηρίου σε θερμικές ζώνες. Εντοπισμός και πρόληψη θερμικών γεφυρών
 • Παθητικά - ενεργητικά ηλιακά συστήματα.  Βασικές αρχές παθητικού ηλιακού σχεδιασμού κτιρίων.  Είδη παθητικών συστημάτων, περιγραφή λειτουργίας, χρήση. Είδη ενεργητικών συστημάτων
 • Φωτισμός - Σκιασμός.  Τεχνικές φυσικού φωτισμού. Παράγοντες που επηρεάζουν. Τεχνητός φωτισμός. Τεχνικές μέθοδοι σκιασμού, είδη σκιασμού ανάλογα με τον προσανατολισμό, εφαρμογές. Σκίαση από γειτονικά κτήρια
 • Θερμομόνωση - Ηχομόνωση. Ρόλος της θερμομόνωσης στο κτήριο.
 • Τρόποι και είδη θερμομόνωσης. Υλικά. Υπολογισμός συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας δομικών στοιχείων. Είδη ηχομονωτικών υλικών.
 • Αερισμός. Τεχνικές και είδη αερισμού. Εφαρμογές. Πράσινες στέγες.
 • Είδη, περιγραφή τοποθέτησης, λειτουργία, οφέλη, κόστος
 • Νομοθεσία - επιθεώρηση κτηρίων.  Περιγραφή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Τρόπος διεξαγωγής επιθεώρησης κτηρίων
 • Σύγκριση με νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 107.02
Τίτλος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Θερμομόνωση, Υγρομόνωση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 20

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ