Μεταφορικές Ταινίες - Ταινιόδρομοι

 Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Έννοιες, ορισμοί
 • Χαρακτηριστικά των υλικών-προϊόντων για μεταφορά
 • Χρήση μεταφορικών ταινιών-ταινιοδρόμων
 • Κατάταξη, είδη ταινιών
 • Μεταφορικές ταινίες με ελαστικό ιμάντα . Τυποποίηση και κωδικοποίηση Ταινιών
 • Ένωση ιμάντα. Κατασκευή ατέρμονα ιμάντα
 • Δομή και Παρελκόμενα Ταινιών (Ράουλα, Τύμπανα, Ξύστρες..). Ρύθμιση Ταινιών με ή χωρίς αντίβαρο
 • Φέρουσα κατασκευή. Συστήματα καθαρισμού. Χοάνες
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά και γεωμετρικά στοιχεία ιμάντων, ραούλων και τυμπάνων
 • Μετάδοση της κίνησης
 • Παροχή (ικανότητα μεταφοράς), ταχύτητα και ισχύς μεταφορικής ταινίας και κινητήρα
 • Υπολογισμοί, κριτήρια επιλογής ελαστικού ιμάντα και σχεδιασμού μεταφορικής ταινίας (σύντομη αναφορά)
 • Ασφαλιστικές διατάξεις Ταινιών, Προληπτική συντήρηση ταινιών
 • Διάγνωση Βλαβών, Μέτρηση Ταινιών. Κριτήρια αντικατάστασης Ταινίας

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 104.04
Τίτλος Μεταφορικές Ταινίες - Ταινιόδρομοι
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ