Εργασίες σε Ύψος - Εξοπλισμός Ασφαλείας - Διάσωση

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες που ασχολούνται με εργασίες σε ύψη πάνω σε σκαλωσιές, ικριώματα, γερανογέφυρες, αποθήκες, κ.λπ., τις θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας και την χρήση του, καθώς και τις δεξιότητες που απαιτούνται σε ότι αφορά την μεθοδολογία εργασίας και την διάσωση.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε συντηρητές, βοηθούς συντηρητές μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής υπηρεσίας που εργάζονται σε ύψη και χρησιμοποιούν ειδικούς μηχανισμούς, κτίστες, επιθεωρητές ανυψωτικών, τεχνικούς ασφαλείας.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Γενικές Διατάξεις
  • Νομοθεσία που διέπει τις εργασίες σε ύψη
  • Παραδείγματα Ατυχήματα που προέκυψαν από λάθη
  • Μ.Α.Π - Ζώνες Ασφαλείας- Προσαρμογή της ζώνης ασφάλισης
  • Σκοινιά, ανασχετήρες, μειωτήρες πτώσης
  • Χρήση συγκεκριμένων κόμπων – χρήση του καβατήρα και αντίστοιχων μηχανισμών
  • Οφέλη και αδυναμίες , πως ασφαλίζουμε και πως κατεβάζουμε κάποιον με το εν λόγω υλικό.
  • LIFE LINE: Χαρακτηριστικά – Πως την χρησιμοποιούμε
  • Πρακτική άσκηση Εργασίας σε Ύψος και Διάσωσης

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.25
Τίτλος Εργασίες σε Ύψος - Εξοπλισμός Ασφαλείας - Διάσωση
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ