Σχεδιασμός Διαχείρισης της Ασφάλειας κατά την Εκτέλεση Τεχνικών Έργων και Συντηρήσεων

Σκοπός

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων σε τεχνικά έργα και συντηρήσεις, όπως αυτές περιγράφονται και απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.
 • Να μπορούν να ανταποκριθούν τεκμηριωμένα στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων και αποφεύγοντας τυχόν κυρώσεις.
 • Να είναι σε θέση να συντάξουν ένα Σχέδιο Διαχείρισης της Ασφάλειας για εκτέλεση Τεχνικού Έργου ή Γενικής Συντήρησης, περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα στάδια σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν όλα τα έντυπα τεκμηρίωσης και ενημέρωσης της Διοίκησης και των εποπτικών αρχών ελέγχου. 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και προϊστάμενους τμημάτων που ασχολούνται με τεχνικά έργα και συντηρήσεις, σε όσους ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, σε εργοδηγούς και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται ενεργά σε θέματα σχεδιασμού και τήρησης των κανόνων ασφαλείας στον εργασιακό χώρο.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Γενικά
 • Ασφαλής λειτουργία Εγκαταστάσεων
  • Απαιτήσεις
  • Εκπλήρωση απαιτήσεων
 • Διαχείριση της Ασφάλειας στα τεχνικά έργα και συντηρήσεις
  • Γενικά
  • Σκοπός
 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων στα τεχνικά έργα
 • Σχέδιο διαχείρισης της Ασφάλειας κατά τις Συντηρήσεις
  • Ιδιαιτερότητες
  • Ο κύριος του έργου εκτελεί τη συντήρηση
 • Τα στάδια του σχεδίου
 • Σχέδιο διαχείρισης της ασφάλειας στα τεχνικά έργα
  • Γενικά
  • Διαδικασίες
  • Τα στάδια του σχεδίου
  • Προϋποθέσεις - προετοιμασία
  • Προβλέψεις του σχεδίου
  • Ενέργειες
  • Πιθανά προβλήματα κατά την εφαρμογή
  • Συμπεράσματα - απόψεις
  • Έντυπα παρακολούθησης και ελέγχου (στα τεχνικά έργα και τις συντηρήσεις)

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω case studies θα υποβοηθηθούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής τους.

Πληροφορίες Σεμιναρίου

Κωδικός 101.07
Τίτλος Σχεδιασμός Διαχείρισης της Ασφάλειας κατά την Εκτέλεση Τεχνικών Έργων και Συντηρήσεων
Διάρκεια (Δ.Ω.) 16

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σεμινάριο συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δεν υπάρχει προγραμματισμένο σεμινάριο για το τρέχον εξάμηνο.
FaLang translation system by Faboba

Δείτε όλα τα σεμινάρια της κατηγορίας Ασφάλεια

Τρέχον Εξάμηνο Προγραμματισμένα Σεμινάρια

Δείτε τα προγραμματισμένα σεμινάρια για το τρέχον εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ